Daikin

Điều hòa treo tường Daikin 1 chiều FTE25LV1V/RE25LV1V 9.000BTU

6,800,000 đ

Điều hòa treo tường Daikin 1 chiều FTE35LV1V/RE35LV1V 12.000BTU

8,900,000 đ

Điều hòa treo tường Daikin 1 chiều FTE50LV1V/RE50LV1V 18.000BTU

13,450,000 đ

Điều hòa treo tường Daikin 1 chiều FTE60LV1V/RE60LV1V 24.000BTU

18,550,000 đ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter R22 FTKD25HVMV/ RKD25HVMV 9.000BTU

9,850,000 đ

Điều hòa treo tường Daikin 2 chiều Inverter FTXM35HVMV

12,500,000 đ

Điều hòa Cassette âm trần 4 hướng thổi Daikin 1 Chiều 48.000 BTU FHC48PUV2V/R48PUY2V

41,700,000 đ

Điều hòa Âm trần nối ống gió Daikin 2 Chiều 24.000 BTU FBQ71DV1/RZQ71KCV4A

40,500,000 đ

Điều hòa Âm trần nối ống gió Daikin 2 Chiều 26.600 BTU FDYM03FAV1/RY71LUV1

30,100,000 đ

Điều hòa Âm trần nối ống gió Daikin 2 Chiều 35.700BTU FDYM04FAV1/RY100LUV1

37,600,000 đ

Điều hòa Cassette âm trần 4 hướng thổi Daikin 1 Chiều 16.700 BTU FHC18PUV2V/R18PUV2V

21,300,000 đ

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều lạnh 50.000 Btu FD05KAY1/RU05NY1

43,900,000 đ

ĐIỀU HÒA GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ DAIKIN 1 CHIỀU LẠNH 100.000 BTU FD10KAY1/RU10NY1

67,700,000 đ

ĐIỀU HÒA ĐẶT SÀN, THỔI TRỰC DAIKIN TIẾP 1 CHIỀU LẠNH 60.000 BTU FVG06BV1/RU06NY1

63,800,000 đ

ĐIỀU HÒA ĐẶT SÀN, THỔI TRỰC TIẾP DAIKIN 1 CHIỀU LẠNH 50.000 BTU FVG05BV1/RU05NY1

53,300,000 đ

ĐIỀU HÒA ĐẶT SÀN, THỔI TRỰC TIẾP DAIKIN 1 CHIỀU LẠNH 100.000 BTU FVG10BV1/RU10NY1

77,000,000 đ

9%

Điều hòa treo tường DAIKIN 1 chiều Inverter FTKC25RVMV/RKC25RVMV 8.500 BTU

9,650,000 đ

10,650,000đ

8%

Điều hòa treo tường DAIKIN 1 chiều Inverter GA 32 FTKC35RVMV/RKC35RVMV 12.000 BTU

11,800,000 đ

12,800,000đ

5%

Điều hòa treo tường DAIKIN 1 chiều Inverter 2HP FTKC50QVMV/RKC50QVMV

18,000,000 đ

19,000,000đ

4%

Điều hòa treo tường DAIKIN 1 chiều Inverter 2.5 HP FTKC60QVMV/RKC60QVMV

25,050,000 đ

26,150,000đ

Điều hòa treo tường DAIKIN 1 chiều Inverter FTKC71QVMV/RKC71QVMV 24000BTU

28,200,000 đ

14%

Điều hòa treo tường DAIKIN 1 chiều FTNE25MV1V9/RNE25MV1V9 9000BTU

7,050,000 đ

8,190,000đ

5%

Điều hòa treo tường DAIKIN 1 chiều FTNE35MV1V9/RNE35MV1V9 12000 BTU

9,050,000 đ

9,550,000đ

Điều hòa treo tường DAIKIN 1 chiều FTNE50MV1V/RNE50MV1V 18000BTU

14,250,000 đ

5%

Điều hòa treo tường DAIKIN 1 chiều FTNE60MV1V/RNE60MV1V 22000BTU

19,600,000 đ

20,690,000đ

15%

Điều hòa treo tường DAIKIN 1 chiều Inverter FTKV25NVMV/RKV25NVMV 9000BTU

11,600,000 đ

13,600,000đ

1%

Điều hòa treo tường DAIKIN 1 chiều Inverter FTKV35NVMV/RKV35NVMV 12000BTU

13,550,000 đ

13,750,000đ

Điều hòa treo tường DAIKIN 1 chiều Inverter FTKV50NVMV/RKV50NVMV 18000BTU

21,050,000 đ

Điều hòa treo tường Daikin 2 chiều FTXM25HVMV/RXM25HVMV 9000BTU

10,650,000 đ

Điều hòa treo tường Daikin 2 chiều FTXM35HVMV/RXM35HVMV 12000BTU

13,000,000 đ

8%

Điều hòa treo tường Daikin 2 chiều FTHM50HVMV/RHM50HVMV 17000BTU

20,800,000 đ

22,490,000đ

8%

Điều hòa treo tường Daikin 2 chiều Inverter FTHM60HVMV/RHM60HVMV 21000BTU

28,550,000 đ

30,990,000đ

7%

Điều hòa treo tường Daikin 2 chiều FTHM71HVMV/RHM71HVMV 24000BTU

32,500,000 đ

34,990,000đ

1%

Điều hòa treo tường Daikin 2 chiều Inverter FTXV25QVMV/RXV25QVMV 9000BTU

12,650,000 đ

12,750,000đ

Điều hòa treo tường Daikin 2 chiều FTXV35QVMV/RXV35QVMV 12000BTU

14,950,000 đ

Điều hòa treo tường Daikin 2 chiều FTXV50QVMV/RXV50QVMV 17000BTU

23,100,000 đ

8%

Điều hòa treo tường DAIKIN 1 chiều Inverter FTKS25GVMV/RKS25GVMV 8500BTU

10,950,000 đ

11,950,000đ

13%

Điều hòa treo tường DAIKIN 1 chiều Inverter FTKS35GVMV/RKS35GVMV 11900BTU

12,900,000 đ

14,900,000đ

Điều hòa treo tường DAIKIN 1 chiều Inverter FTKS50GVMV/RKS50GVMV 17100BTU

19,900,000 đ

Điều hòa treo tường DAIKIN 1 chiều Inverter FTKS60GVMV/RKS60GVMV 20500BTU

27,750,000 đ

3%

Điều hòa treo tường DAIKIN 1 chiều Inverter FTKS71GVMV/RKS71GVMV 24200BTU

31,450,000 đ

32,450,000đ

7%

Điều hòa treo tường DAIKIN 2 chiều Inverter FTXS25GVMV/RXS25GVMV 9000BTU

12,650,000 đ

13,650,000đ

Điều hòa treo tường DAIKIN 2 chiều Inverter FTXS35GVMV/RXS35GVMV 12000BTU

14,900,000 đ

Điều hòa treo tường DAIKIN 2 chiều Inverter FTXS50GVMV/RXS50GVMV 18000BTU

23,150,000 đ

Điều hòa treo tường DAIKIN 2 chiều Inverter FTXS60GVMV/RXS60GVMV 22000BTU

32,250,000 đ

Điều hòa treo tường DAIKIN 2 chiều Inverter FTXS71GVMV/RXS71GVMV 24000BTU

36,300,000 đ

10%

Điều hòa âm trần DAIKIN 1 chiều ĐK DÂY FCNQ13MV1/RNQ13MV1 13000BTU

18,150,000 đ

20,150,000đ

9%

Điều hòa âm trần DAIKIN 1 chiều ĐK XA FCNQ13MV1/RNQ13MV1 13000BTU

19,350,000 đ

21,350,000đ

Điều hòa âm trần DAIKIN 1 chiều ĐK DÂY FCNQ18MV1/RNQ18MV1 18000BTU

22,450,000 đ

Điều hòa âm trần DAIKIN 1 chiều ĐK DÂY FCNQ21MV1/RNQ21MV1 21000BTU

27,100,000 đ

Điều hòa âm trần DAIKIN 1 chiều ĐK XA FCNQ21MV1/RNQ21MV1 21000BTU

28,300,000 đ

Điều hòa âm trần DAIKIN 1 chiều ĐK DÂY FCNQ26MV1/RNQ26MV1 26000BTU

29,450,000 đ

Điều hòa âm trần DAIKIN 1 chiều ĐK XA FCNQ26MV1/RNQ26MV1 26000BTU

30,900,000 đ

Điều hòa âm trần DAIKIN 1 chiều Inverter ĐK DÂY FCQ50KAVEA/RZR50MVMV 17100BTU

26,850,000 đ

Điều hòa âm trần DAIKIN 1 chiều Inverter ĐK XA FCQ50KAVEA/RZR50MVMV 17100BTU

27,800,000 đ

Điều hòa âm trần DAIKIN 1 chiều Inverter ĐK DÂY FCQ71KAVEA/RZR71MVMV 24000BTU

34,850,000 đ

Điều hòa âm trần DAIKIN 1 chiều Inverter ĐK XA FCQ71KAVEA/RZR71MVMV 24000BTU

35,800,000 đ

Điều hòa âm trần DAIKIN 2 chiều Inverter ĐK DÂY FCQ50KAVEA/RZQS50AV1 18000BTU

31,050,000 đ

Điều hòa âm trần DAIKIN 2 chiều Inverter ĐK XA FCQ50KAVEA/RZQS50AV1 18000BTU

32,000,000 đ

Điều hòa âm trần DAIKIN 2 chiều Inverter ĐK DÂY FCQ71KAVEA/RZQ71LV1 24000BTU

39,400,000 đ

Điều hòa âm trần DAIKIN 2 chiều Inverter ĐK XA FCQ71KAVEA/RZQ71LV1 24000BTU

40,350,000 đ

Điều hòa áp trần DAIKIN 1 chiều ĐK XA FHNQ13MV1/RNQ13MV1 13000BTU

15,270,000 đ

Điều hòa áp trần DAIKIN 1 chiều ĐK DÂY FHNQ13MV1/RNQ13MV1 13000BTU

15,150,000 đ

Điều hòa áp trần DAIKIN 1 chiều ĐK DÂY FHNQ18MV1/RNQ18MV1 18000BTU

19,050,000 đ

Điều hòa áp trần DAIKIN 1 chiều ĐK XA FHNQ18MV1/RNQ18MV1 18000BTU

19,170,000 đ

Điều hòa áp trần DAIKIN 1 chiều ĐK DÂY FHNQ21MV1/RNQ21MV1 21000BTU

23,200,000 đ

Điều hòa áp trần DAIKIN 1 chiều ĐK XA FHNQ21MV1/RNQ21MV1 21000BTU

23,320,000 đ

Điều hòa áp trần DAIKIN 1 chiều ĐK XA FHNQ26MV1/RNQ26MV1 26000BTU

26,370,000 đ

Điều hòa áp trần DAIKIN 1 chiều ĐK DÂY FHNQ26MV1/RNQ26MV1 26000BTU

26,250,000 đ

Điều hòa tủ đứng DAIKIN 1 chiều FVRN71AXV19/RR71CGXV19/Y1 26000BTU

28,200,000 đ

Điều hòa tủ đứng DAIKIN 1 chiều FVRN100AXV1/RR100DGXY1 36000BTU

34,150,000 đ

Điều hòa tủ đứng DAIKIN 1 chiều FVRN125AXV1/RR125DGXy1 42800BTU

37,850,000 đ

Điều hòa tủ đứng DAIKIN 1 chiều FVRN140AXV1/RR140DGXy1 48000BTU

46,850,000 đ

Điều hòa tủ đứng DAIKIN 2 chiều FVQN71AXV1/RQ71CGXV1 26000BTU

31,300,000 đ

Điều hòa tủ đứng DAIKIN 2 chiều FVQN100AXV1/RQ100DGXY1 36100BTU

37,400,000 đ

Điều hòa tủ đứng DAIKIN 2 chiều FVQN125AXV1/RQ125DGXY1 42800BTU

41,000,000 đ

Điều hòa tủ đứng DAIKIN 2 chiều FVQN140AXV1/RQ140DGXY1 48000BTU

51,250,000 đ

Điều hòa áp trần DAIKIN 1 chiều ĐK DÂY FHNQ30MV1/RNQ30MV1 30000BTU

26,350,000 đ

Điều hòa áp trần DAIKIN 1 chiều ĐK XA FHNQ30MV1/RNQ30MV1 30000BTU

26,470,000 đ

Điều hòa Âm trần 1 chiều DAIKIN Sky Air FCNQ13MV1/RNQ13MV1 ĐK DÂY

21,474,000 đ

Điều hòa Âm trần 1 chiều DAIKIN Sky Air FCNQ18MV1/RNQ18MV19 ĐK DÂY

26,731,000 đ

Điều hòa Âm trần 1 chiều DAIKIN Sky Air FCNQ21MV1/RNQ21MV19 ĐK DÂY

32,200,000 đ

Điều hòa Âm trần 1 chiều DAIKIN Sky Air FCNQ26MV1/RNQ26MV19 ĐK DÂY

35,381,000 đ

Điều hòa Âm trần 1 chiều DAIKIN Sky Air FCNQ26MV1/RNQ26MY1 ĐK DÂY

35,381,000 đ

Điều hòa Âm trần 1 chiều DAIKIN Sky Air FCNQ30MV1/RNQ30MV1 ĐK DÂY

36,681,000 đ

Điều hòa Âm trần 1 chiều DAIKIN Sky Air FCNQ30MV1/RNQ30MY1 ĐK DÂY

36,681,000 đ

Điều hòa Âm trần 1 chiều DAIKIN Sky Air FCNQ36MV1/RNQ36MV1 ĐK DÂY

41,864,000 đ

Điều hòa Âm trần 1 chiều DAIKIN Sky Air FCNQ36MV1/RNQ36MY1 điều khiển dây

41,864,000 đ

Điều hòa Âm trần 1 chiều DAIKIN Sky Air FCNQ42MV1/RNQ42MY1 ĐK DÂY

45,908,000 đ

Điều hòa âm trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK DÂY FCNQ48MV1/RNQ48MY1 48000BTU

50,129,000 đ

Điều hòa Âm trần 1 chiều DAIKIN Sky Air FCNQ13MV1/RNQ13MV1 ĐK XA

22,924,000 đ

Điều hòa Âm trần 1 chiều DAIKIN Sky Air FCNQ18MV1/RNQ18MV19 ĐK XA

28,181,000 đ

Điều hòa Âm trần 1 chiều DAIKIN Sky Air FCNQ21MV1/RNQ21MV19 ĐK XA

33,650,000 đ

Điều hòa Âm trần 1 chiều DAIKIN Sky Air FCNQ26MV1/RNQ26MV19 ĐK XA

36,831,000 đ

Điều hòa Âm trần 1 chiều DAIKIN Sky Air FCNQ26MV1/RNQ26MY1 ĐK XA

36,831,000 đ

Điều hòa âm trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK XA FCNQ30MV1/RNQ30MV1 30000BTU

38,131,000 đ

Điều hòa Âm trần 1 chiều DAIKIN Sky Air FCNQ30MV1/RNQ30MY1 ĐK XA

38,131,000 đ

Điều hòa Âm trần 1 chiều DAIKIN Sky Air FCNQ36MV1/RNQ36MV1 ĐK XA

43,314,000 đ

Điều hòa âm trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK XA FCNQ36MV1/RNQ36MY1 36000BTU

43,314,000 đ

Điều hòa âm trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK XA FCNQ42MV1/RNQ42MY1 42600BTU

47,358,000 đ

Điều hòa âm trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK XA FCNQ48MV1/RNQ48MY1 48000BTU

51,579,000 đ

Điều hòa Áp trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK DÂY FHNQ13MV1V/RNQ13MV1V 13000BTU

17,876,000 đ

Điều hòa Áp trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK DÂY FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V 18000BTU

22,559,000 đ

Điều hòa Áp trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK DÂY FHNQ21MV1V/RNQ21MV1V 21000BTU

27,330,000 đ

Điều hòa Áp trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK DÂY FHNQ24MV1V/RNQ24MV1V 24000BTU

30,967,000 đ

Điều hòa Áp trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK DÂY FHNQ26MV1/RNQ26MY1 26000BTU

30,967,000 đ

Điều hòa Áp trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK DÂY FHNQ30MV1/RNQ30MY1 30000BTU

31,125,000 đ

Điều hòa Áp trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK DÂY FHNQ30MV1V/RNQ30MV1V 30000BTU

31,125,000 đ

Điều hòa Áp trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK DÂY FHNQ36MV1/RNQ36MY1 36000BTU

35,542,000 đ

Điều hòa Áp trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK DÂY FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V 36000BTU

35,542,000 đ

Điều hòa Áp trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK DÂY FHNQ42MV1/RNQ42MY1 42600BTU

39,025,000 đ

Điều hòa Áp trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK DÂY FHNQ48MV1/RNQ48MY1 48000BTU

42,436,000 đ

Điều hòa Áp trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK XA FHNQ13MV1V/RNQ13MV1V 13000BTU

17,996,000 đ

Điều hòa Áp trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK XA FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V 18000BTU

22,679,000 đ

Điều hòa Áp trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK XA FHNQ21MV1V/RNQ21MV1V 21000BTU

27,450,000 đ

Điều hòa Áp trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK XA FHNQ24MV1V/RNQ24MV1V 24000BTU

31,087,000 đ

Điều hòa Áp trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK XA FHNQ26MV1/RNQ26MY1 26000BTU

31,087,000 đ

Điều hòa Áp trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK XA FHNQ30MV1/RNQ30MY1 30000BTU

31,245,000 đ

Điều hòa Áp trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK XA FHNQ30MV1V/RNQ30MV1V 30000BTU

31,245,000 đ

Điều hòa Áp trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK XA FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V 36000BTU

35,662,000 đ

Điều hòa áp trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK XA FHNQ36MV1/RNQ36MY1 36000BTU

35,662,000 đ

Điều hòa Giấu trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK DÂY FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V 9200BTU

15,248,000 đ

Điều hòa Giấu trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK XA FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V 9200BTU

16,698,000 đ

Điều hòa Giấu trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK DÂY FDBNQ13MV1V/RNQ13MV1V 13000BTU

17,951,000 đ

Điều hòa Giấu trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK XA FDBNQ13MV1V/RNQ13MV1V 13000BTU

19,401,000 đ

Điều hòa Giấu trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK DÂY FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V 17700BTU

22,642,000 đ

Điều hòa Giấu trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK XA FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V 17700BTU

24,092,000 đ

Điều hòa Giấu trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK DÂY FDBNQ21MV1V/RNQ21MV1V 21000BTU

27,330,000 đ

Điều hòa Giấu trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK XA FDBNQ21MV1V/RNQ21MV1V 21000BTU

28,780,000 đ

Điều hòa Giấu trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK XA FDBNQ24MV1V/RNQ24MV1V 24000BTU

31,449,000 đ

Điều hòa Giấu trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK DÂY FDBNQ24MV1V/RNQ24MV1V 24000BTU

29,999,000 đ

Điều hòa Giấu trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK XA FDBNQ26MV1/RNQ26MY1 26000BTU

31,449,000 đ

Điều hòa Giấu trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK DÂY FDBNQ26MV1/RNQ26MY1 26000BTU

29,999,000 đ

Điều hòa Giấu trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK DÂY FDMNQ26MV1/RNQ26MV19 26000BTU

32,629,000 đ

Điều hòa Giấu trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK XA FDMNQ26MV1/RNQ26MV19 26000BTU

34,079,000 đ

Điều hòa Giấu trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK DÂY FDMNQ26MV1/RNQ26MY1 26000BTU

32,629,000 đ

Điều hòa Giấu trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK XA FDMNQ26MV1/RNQ26MY1 26000BTU

34,079,000 đ

Điều hòa Giấu trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK XA FDMNQ30MV1/RNQ30MV1 30000BTU

35,173,000 đ

Điều hòa Giấu trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK DÂY FDMNQ30MV1/RNQ30MV1 30000BTU

33,723,000 đ

Điều hòa Giấu trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK DÂY FDMNQ30MV1/RNQ30MY1 30000BTU

33,723,000 đ

Điều hòa Giấu trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK XA FDMNQ30MV1/RNQ30MY1 30000BTU

35,173,000 đ

Điều hòa Giấu trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK XA FDMNQ36MV1/RNQ36MV1 36000BTU

38,710,000 đ

Điều hòa Giấu trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK DÂY FDMNQ36MV1/RNQ36MV1 36000BTU

38,710,000 đ

Điều hòa Giấu trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK XA FDMNQ36MV1/RNQ36MY1 36000BTU

40,160,000 đ

Điều hòa Giấu trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK DÂY FDMNQ36MV1/RNQ36MY1 36000BTU

40,160,000 đ

Điều hòa Giấu trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK XA FDMNQ42MV1/RNQ42MY1 42000BTU

43,498,000 đ

Điều hòa Giấu trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK DÂY FDMNQ42MV1/RNQ42MY1 42000BTU

42,048,000 đ

Điều hòa Giấu trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK XA FDMNQ48MV1/RNQ48MY1 48000BTU

47,263,000 đ

Điều hòa Giấu trần DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK DÂY FDMNQ48MV1/RNQ48MY1 48000BTU

45,813,000 đ

Điều hòa Tủ đứng DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK XA FVRN71BXV1V/RR71CBXV1V 28000BTU

31,935,000 đ

Điều hòa Tủ đứng DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK XA FVRN71BXV1V/RR71CBXY1V 28000BTU

33,934,000 đ

Điều hòa Tủ đứng DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK XA FVRN100BXV1V/RR100DBXV1V 36000BTU

38,333,000 đ

Điều hòa Tủ đứng DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK XA FVRN100BXV1V/RR100DBXY1V 36000BTU

39,373,000 đ

Điều hòa Tủ đứng DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK XA FVRN125BXV1V/RR125DBXY1V 42000BTU

42,489,000 đ

Điều hòa Tủ đứng DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK XA FVRN140BXV1V/RR140DBXY1V 45000BTU

52,821,000 đ

Điều hòa Tủ đứng DAIKIN Sky Air 1 chiều ĐK XA FVRN160BXV1V/RR160DBXY1V 55000BTU

60,620,000 đ

Điều hòa âm trần DAIKIN Sky Air 2 chiều ĐK DÂY FCQ71KAVEA/RQ71MV1 24200BTU

40,373,000 đ

Điều hòa âm trần DAIKIN Sky Air 2 chiều ĐK XA FCQ71KAVEA/RQ71MV1 24200BTU

41,823,000 đ

Điều hòa âm trần DAIKIN Sky Air 2 chiều ĐK DÂY FCQ100KAVEA/RQ100MV1 34100BTU

47,976,000 đ

Điều hòa âm trần DAIKIN Sky Air 2 chiều ĐK XA FCQ100KAVEA/RQ100MV1 34100BTU

49,426,000 đ

Điều hòa âm trần DAIKIN Sky Air 2 chiều ĐK DÂY FCQ100KAVEA/RQ100MY1 34100BTU

47,976,000 đ

Điều hòa âm trần DAIKIN Sky Air 2 chiều ĐK XA FCQ100KAVEA/RQ100MY1 34100BTU

49,426,000 đ

Điều hòa âm trần DAIKIN Sky Air 2 chiều ĐK DÂY FCQ125KAVEA/RQ125MY1 42000BTU

55,775,000 đ

Điều hòa âm trần DAIKIN Sky Air 2 chiều ĐK XA FCQ125KAVEA/RQ125MY1 42000BTU

57,225,000 đ

Điều hòa âm trần DAIKIN Sky Air 2 chiều ĐK DÂY FCQ140KAVEA/RQ140MY1 47800BTU

59,958,000 đ

Điều hòa âm trần DAIKIN Sky Air 2 chiều ĐK XA FCQ140KAVEA/RQ140MY1 47800BTU

61,408,000 đ

Điều hòa Áp trần DAIKIN Sky Air 2 chiều ĐK DÂY FHQ125DAVMA/RQ125MY1 42700BTU

52,343,000 đ

Điều hòa Áp trần DAIKIN Sky Air 2 chiều ĐK XA FHQ125DAVMA/RQ125MY1 42700BTU

53,793,000 đ

Điều hòa Áp trần DAIKIN Sky Air 2 chiều ĐK DÂY FHQ140DAVMA/RQ140MY1 47800BTU

56,117,000 đ

Điều hòa Áp trần DAIKIN Sky Air 2 chiều ĐK XA FHQ140DAVMA/RQ140MY1 47800BTU

57,567,000 đ

Điều hòa Áp trần DAIKIN Sky Air 2 chiều ĐK XA FHQ100DAVMA/RQ100MY1 34100BTU

46,097,000 đ

Điều hòa Áp trần DAIKIN Sky Air 2 chiều ĐK DÂY FHQ100DAVMA/RQ100MY1 34100BTU

44,647,000 đ

Máy lọc không khí DAIKIN MC30UVM6

4,180,000 đ

Máy lọc không khí DAIKIN MC40UVM6

6,480,000 đ

Máy lọc không khí DAIKIN MC55UVM6

7,480,000 đ

Máy lọc không khí DAIKIN MC70MVM6

7,680,000 đ

Máy lọc không khí DAIKIN MCK55TVM6

9,480,000 đ

Điều hòa Giấu trần DAIKIN Sky Air 2 chiều ĐK XA FBQ71EVE/RQ71MV1 24200BTU

39,885,000 đ

Điều hòa Giấu trần DAIKIN Sky Air 2 chiều ĐK DÂY FBQ71EVE/RQ71MV1 24200BTU

38,435,000 đ

Điều hòa Giấu trần DAIKIN Sky Air 2 chiều ĐK XA FBQ100EVE/RQ100MY1 34100BTU

47,330,000 đ

Điều hòa Giấu trần DAIKIN Sky Air 2 chiều ĐK XA FBQ100EVE/RQ100MV1 34100BTU

47,330,000 đ

Điều hòa Giấu trần DAIKIN Sky Air 2 chiều ĐK DÂY FBQ100EVE/RQ100MY1 34100BTU

45,880,000 đ

Điều hòa Giấu trần DAIKIN Sky Air 2 chiều ĐK DÂY FBQ100EVE/RQ100MV1 34100BTU

45,880,000 đ

Điều hòa Giấu trần DAIKIN Sky Air 2 chiều ĐK DÂY FBQ125EVE/RQ125MY1 42700BTU

53,479,000 đ

Điều hòa Giấu trần DAIKIN Sky Air 2 chiều ĐK DÂY FBQ140EVE/RQ140MY1 47800BTU

57,545,000 đ

Điều hòa Giấu trần DAIKIN Sky Air 2 chiều ĐK XA FBQ125EVE/RQ125MY1 42700BTU

54,929,000 đ

Điều hòa Giấu trần DAIKIN Sky Air 2 chiều ĐK XA FBQ140EVE/RQ140MY1 47800BTU

58,995,000 đ

Điều hòa Tủ đứng DAIKIN Sky Air 2 chiều ĐK DÂY FVQ71CVEB/RQ71MV1 24200BTU

49,762,000 đ

Điều hòa Tủ đứng DAIKIN Sky Air 2 chiều ĐK DÂY FVQ100CVEB/RQ100MV1 34100BTU

58,620,000 đ

Điều hòa Tủ đứng DAIKIN Sky Air 2 chiều ĐK DÂY FVQ100CVEB/RQ100MY1 34100BTU

58,620,000 đ

Điều hòa Tủ đứng DAIKIN Sky Air 2 chiều ĐK DÂY FVQ125CVEB/RQ125MY1 42000BTU

67,171,000 đ

Điều hòa Tủ đứng DAIKIN Sky Air 2 chiều ĐK DÂY FVQ140CVEB/RQ140MY1 47800BTU

72,270,000 đ

Điều hòa Tủ đứng DAIKIN Sky Air 2 chiều ĐK XA FVQN71AXV19/RQ71CGXV19 28000BTU

36,977,000 đ

Điều hòa Tủ đứng DAIKIN Sky Air 2 chiều ĐK XA FVQN100AXV1/RQ100DGXY1 40000BTU

44,383,000 đ

Điều hòa Tủ đứng DAIKIN Sky Air 2 chiều ĐK XA FVQN140AXV1/RQ140DGXY1 55000BTU

64,160,000 đ

Điều hòa Tủ đứng DAIKIN Sky Air 2 chiều ĐK XA FVQN125AXV1/RQ125DGXY1 45000BTU

48,750,000 đ

Điều hòa Treo tường Daikin Room Air 1 chiều inverter FTKJ25NVMVW/RKJ25NVMV

23,700,000 đ

Điều hòa Treo tường Daikin Room Air 1 chiều inverter FTKJ35NVMVW/RKJ35NVMV

30,690,000 đ

Điều hòa Treo tường Daikin Room Air 1 chiều inverter FTKJ50NVMVW/RKJ50NVMV

39,400,000 đ

Điều hòa Treo tường Daikin Room Air 1 chiều inverter FTKM25SVMV/RKM25SVMV

15,676,000 đ

Điều hòa Treo tường Daikin Room Air 1 chiều inverter FTKM50SVMV/RKM50SVMV

28,686,000 đ

Điều hòa Treo tường Daikin Room Air 1 chiều inverter FTKM71SVMV/RKM71SVMV

45,208,000 đ

Điều hòa Treo tường Daikin Room Air 1 chiều inverter FTKM60SVMV/RKM60SVMV

40,087,000 đ

Điều hòa Treo tường Daikin Room Air 1 chiều inverter FTKM35SVMV/RKM35SVMV

18,796,000 đ